Поставянето на GPS за проследяване на коли на служебния автопарк, или по-точно казано, монтирането на проследяващи GPS устройства в леките коли, които се ползват за търговски цели, има директно въздействие върху намаляването на транспортните разходи. Намаляването на разходите, средно е около 25 -30%, като при някои фирми може да достигне и 50%, в зависимост контрола, който е прилаган преди внедряването на GPS системата.

Какво се случва в автопарка, когато се монтират GPS устройства и защо това води до намаляване на разходите?

1. Елиминиране на паразитния пробег, което намалява разхода за горива

Съвсем логично когато водачите на служебни коли знаят, че работата им се наблюдава, или може да бъде проверена във всеки един момент, спират да ползват колите за лични цели по време на работа или след работа. Ефектът от това е намаляване на пробега на автомобила. С намаляването на пробега се намалява и необходимото гориво, от там и разходите за закупуването му. По споделена информация от клиенти при някои автомобили пробегът намалява до 50%, което значи, че и разхода за гориво ще спадне със същия процент.

2. Намалява се максимална скорост на колите, с което намалява и разхода на гориво на 100 км.

Едва ли има някой, който не е наясно, че разхода на гориво се увеличава с увеличаването на скоростта на колата. Намаляването на максималната скорост се дължи на две основни причини:

– водачите променят начина на шофиране, тъй като знаят, че колите имат GPS проследяване;

– GPS за проследяване на коли регистрират нарушенията на скоростта, което съчетано със санкция от работодателя за нарушенията види до трайно намаляване на максималната скорост от там и разхода на гориво на колите.

3. Оптимизират се маршрутите на движенията, оттам по-малък пробег и по-малко гориво

С подробната информация, която GPS системите предоставят за маршрутите на движение, всеки работодател или отговорник за транспорта може да внимателно да анализира маршрутите на движение и да ги прецизира, така че да се обходят най-много обекти за най-малко време и с по-малък пробег. Резултатът от подобна оптимизация е намаляване на необходимото гориво поради използването на по-кратки маршрути;

4. Увеличават се броя на посетените обекти за единица време, например на ден, което повишава ефективността на автомобила

GPS устройствата регистрират прецизно местата (обектите) и продължителността на всеки престой на колите. Това много бързо става ясно на всички водачи на служебни автомобили, особено, когато им зададете въпроса защо днес посети 30 вместо 40 обекта? Така, ако увеличите броя посетени обекти от един автомобил ще имате по-висок приход със същия ресурс от хора и автомобили, което по-същество е намаляване на разхода, поради повишената ефективност.

5. Намалява се паразитния престой както на търговски обекти, така и за лични цели, което увеличава ефективността на автомобила

С намаляването продължителността на престоите се увеличава броя на посетените обекти, респективно ефективността на автомобилите и човешкия ресурс.

GPS за проследяване на коли за Вашия автопарк

Всичките описани по-горе причини имат едно общо нещо и то е, че водачите променят поведението си, когато знаят, че имат GPS за проследяване на коли. GPS проследяващите системи дисциплинират шофьорите и намаляват възможностите им за злоупотреби със служебните коли. Също така, с малко административни усилия се увеличава и ефективността на автомобилите. Всичко това намалява разходите за автомобилите.

За да научите повече и да тествате GPS за проследяване на коли, прочетете повече за стартовата ни услуга тук.