Знаете ли, че GPS проследяващите системи могат да използват фабричния датчик на автомобила за контрол на гориво?

Основната цел на GPS проследяването съвсем не е да следи горивата, но поради високата им цена и техните кражби, GPS системите се профилираха в областта на контрол на горива. Фокусът от GPS проследяване в реално време често се измества към контрола на горивата и отговор на въпросите:

Имам ли кражби на горива от моите коли?

Какъв е разхода на гориво на транспортните средства в моя автопарк?

Един от най-лесните и безобидни начини, по който GPS системите отговарят на горните два въпроса, е връзката към фабричния датчик (вграденият датчик) на автомобила. Вграденият датчик е нивомерен и отчита нивото на горивото в резервоара посредством поплавък.

Как GPS проследяващите системи следят горивата като използват фабричния датчик на автомобила?

viasat gps устройство за следене на гориво

GPS/GPRS проследяващото устройство има входове, към които се свързва вградения датчик на автомобила. Датчикът предава данни за нивото на горивото в резервоара на превозното средство към GPS/GPRS модула. Той от своя страна пренася отчетената информация, посредством GPRS към сървър и към софтуер на потребителя. Така потребителят има възможност да следи нивото на горивото в резервоара. По-същественото в случая е, че потребителят може да проследи източвания от резервоара и да генерира справки за разхода на горива посредством софтуерната част на GPS проследяващата система.

За да може GPS устройството да отчита нивото на горивото в резервоара чрез вградения датчик, е необходима обемна калибрация на резервоара. Какво означава това?

Тъй като фабричният датчик отчита нивото на резервоара във Волтове (V), а потребителят се интересува от наличността на резервоара в литри се налага да се направи така наречената обемна калибрация. При обемната калибрация на всяка стойност, отчетена във Волтове (V) се присъединява стойност в литри (L). Иначе казано на всяко ниво на резервоара отчетено във Волтове (V) съответства определен обем гориво, изразен в литри (L).

Каква е точността на отчитане при ползване на фабричен датчик от проследяващата система?

Точността на отчитане зависи на първо място от точността на фабричния датчик, на второ място от калибрацията на резервоара и на трето от софтуера, който преобразува данните и минимизира грешки, които са в резултат на люлеенето на горивото в резервоара. Основната тежест в точността се пада на вградения датчик. При неработещ такъв няма как да се четат данни за горива.

Предимства на следенето на горива чрез фабричен датчик

  • Ниска цена
  • Приложим е при всички МПС, с работещи фабрични датчици
  • Трудно се манипулира от водачите
  • Зареждания с гориво, които не са постъпили в резервоара на превозното средство, а са отчетени на документ, са проследими
  • Регистрират се кражби, или нека ги наречем източвания на горива
  • Позволяват да се отчита разхода на гориво

Недостатъци на следенето на горива от GPS чрез фабричен датчик

  • Фабричният датчик е нивомерен и се влияе от люлеенето на горивото в резервоара и наклона на пътя
  • Отчитането на точен разход на гориво при къси разстояния е почти невъзможно
  • Резервоарите имат горна и долна мъртва зона, където фабричният датчик не отчита
  • Малки кражби или източвания, от порядъка на под 5-7 % от обема на резервоара, не могат да се засекат. Това означава, че при резервоар с обем 50 литра източвания под 2-4 литра трудно могат да се отчетат.

За кои МПС е подходящо GPS следенето на горива с фабричен датчик?

Този метод е подходящ за леки, лекотоварни превозни средства, бусове и камиони с обем на резервоара под 80 -100 л. За по-големи обеми резервоари е добре да се използват други начини за следене на горива от GPS проследяващи устройства.

С какво ще Ви помогне GPS проследяващата система за контрол на горива при ползване на фабричните датчици на Вашите автомобили?

1. За документиране на кражби или източвания на горива, отчетени от превозни средства с монтирани GPS устройства

GPS графика на крафика на кражба на гориво Viasat Technology
2. За генериране на Справки за разход на гориво за коли с монтирани gps проследяващи устройства.

GPS справка за разход на гориво Viasat Technology

3. За генериране на автоматрични Справки за зареждане и източване на горива за автомобили с инсталирани gps устройства.

Справка зареждане източване на гориво от GPS устройство Viasat Technology