Вашето GPS устройство за автомобил не работи? Понякога се случва, но причините могат да бъдат различни и невинаги са поради дефектиране на инсталирания модул. Без да сме изчерпателни, можем да дадем следните случаи от нашата практика:

  • Ремонт на автомобила, при който се поврежда или засяга инсталацията на GPS устройството или антените;
  • Манипулиране на GPS устройството от страна на водача;
  • Дефектиране на GPS устройството;
  • Неизправност на акумулатора на автомобила.

Независимо от причината е доста неприятно за потребител на GPS система да констатира със закъснение, че някое GPS устройство за автомобил не работи или няма данни за движение. Често последното се случва, когато ползвателите на GPS системата не я използват ежедневно или не следят автомобилите непрекъснато, а само, когато има повод или месечно, когато генерират пътни листа или други отчети.
При големи автопаркове е нормално да не се прави оперативно проследяване ежедневно, а да се използва предимно модулът за справки за пътни листа и всякакви отчети свързани с пробег, горива, маршрути и други. Но тогава как да сте сигурни, че GPS устройствата работят?
Как да разберете, ако някое устройство спре да работи, без да се налага да проверявате всички автомобили един по един?
Със системата SmartTracker на Viasat Technology можете лесно да се защитите от ситуация, в която GPS устройството спира да работи. Може да използвате всеки един от следните два начина:
Чрез оперативния модул за GPS проследяване, в който има вградена функционалност и цветови кодове, които индикират времето на последна активност на устройството.
GPS устройство за автомобил SmartTracker

Най-удобният за потребителя начин е да бъде уведомен своевременно, когато някое GPS устройство за автомобил не работи. Това се постига с автоматизирана аларма, която информира ползвателя на системата за автомобила, чийто GPS модул не предава данни за движение.

GPS устройство за автомобил SmartTracker аларма за активност

По този начин с модула за автоматизиране работата с GPS системата може да сте спокойни, че ще бъдете своевременно уведомени при спиране работата на Вашето GPS устройство за автомобил и липса на информация за движението на автомобила. Автоматизираният подход пести време и ще ви информира само, когато е необходимо.

 

Ако имате въпроси, възползвайте се от безплатна консултация на телефон 0700 1 49 49.