Регистрираните кражби на горива от софтуера SmartTracker на Viasat Technology надхвърлят 26 000 литра за периода от началото на 2016 до края на 2017 година.

Ако трябва да бъдем конкретни, през 2016 година от служебни транспортни средства са източени 18 047 литра, като са регистрирани общо 652 броя източвания. За сравнение, през 2017 година липсите на горива са почти двойно по-малко и се равняват на 8 083 литра с регистрирани 326 броя източвания. 

SmartTracker на Viasat Technology

Положителното е, че количеството регистрирани източвания на гориво намаляват при поставянето на GPS устройства с контрол на горива, което показват числата в таблицата в двете последователни години.
Начините за кражби на горива от служебни транспортни средства, регистрирани от GPS системата на Viasat Technology, сa направени по един от следните два начина:

  1. Чрез директно източване от резервоара;
  2. Чрез зареждане на гориво на бензиностанция в личен автомобил, вместо в резервоара на служебен. Макар много от служителите на бензиностанциите да бдят за подобни кражби, все пак злоупотреби се случват. За щастие, механизмът за контрол на горива от Viasat Technology позволява да се засече зареденото на бензиностанция гориво с постъпилото в резервоара.

SmartTracker на Viasat Technology използва различни начини за контрол на горива, в зависимост това дали транспортното средство е камион, строителна машина, земеделска техника, лек или лекотоварен автомобил.
Специално обучен екип във Viasat Technology се грижи за контрола на горива, в т.ч. изготвя отчети за разхода на гориво, следи за кражби на гориво и информира потребителя.
Спрете кражбите на горива във вашия автопарк. Поискайте оферта за GPS система с контрол на горива.

 

Ако имате въпроси, възползвайте се от безплатна консултация на телефон 0700 1 49 49.