Viasat Group е включена в „Best Performance Club“ – платформа, в която попадат най-бързо развиващите се компании за последните 3 години. Задължително условие за участниците в клуба е да са били сред номинираните и в 3-те предишни издания на наградата „Best Performance Award“ (BPA).

Какво е Best Performance Award?

BPA отдава нужното внимание на италианските компании, които са първенци в сферата на устойчивото икономическо развитие.

Наградата е учредена от Висшето училище за мениджмънт SDA Bocconi, в партньорство с J.P. Morgan Private Bank, PwC, Thomson Reuters и Gruppo24Ore, като нейната основна цел е да се отдаде заслужена почит на италианските компании, които създават икономическа, технологична, човешка, социална и екологична стойност, благодарение на последователния си подход в света на бизнеса.

Какви са критериите, за да бъде номинирана Viasat Group?

Номинираните компании трябва да бъдат с годишен приход между 25 и 500 млн. евро, които успяват да поддържат постоянен икономически растеж, същевременно грижейки се за човешкия, екологичния, иноваторския и икономическия фактори.

Процесът по номиниране се състои в 3 стъпки:

  • Анализ на икономическите и финансови данни на компаниите в точно определени параметри;
  • Анализ на данни от въпросника, който е предварително подаден от участниците при предварителния подбор;
  • Комисия от SDA Bocconi проверява данните, извадени от изследванията във втория етап на селекцията.

Кандидатстващите компании трябва да са независими спрямо чуждестранни групи и да оперират в някой от производствените сектори, като трябва да имат по-голям марж от конкурентите в сектора, спрямо формулата EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization – печалба, преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация).

Станете партньори на една от най-значимите компании в Европа, като заявите среща с нас чрез формата по-долу, за да си поговорим за бизнес.