2020 година беше по-различна от другите, както за Viasat Technology, така и за целия свят, заради пандемията, причинена от Covid 19. Тя внесе големи промени в живота на всички и начина на работа. Влязохме светкавично в дигиталния и онлайн свят без особено много време за подготовка. И се справихме повече от добре с тази голяма трансформация, предвид факта, че нямахме генерална репетиция. Какво успяхме да постигнем в тази трудна за всички година? 

Viasat Technology стана доставчик на ТОЛ услуги

През март 2020 година заработи системата за електронно събиране на пътни такси (ТОЛ) на база изминато разстояние по платените участъци на Република България за превозните средства над 3,5 тона. Освен, че стана одобрен доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси, Viasat Technology (Виасат Технолоджи) разработи изключително бързо нов онлайн портал vToll.bg, чрез който потребителите могат да контролират своите камиони, автобуси и други превозни средства над 3,5 тона, да променят броя оси,  да следят наличните парични средства, от които се заплащат ТОЛ таксите, както и да проверяват дали транспортните средства са включени в белия списък. 

Viasat Technology предостави безплатно, чрез собствено разработените и произведени български GPS устройства, на всичките си клиенти vTOLL услугата за автоматично събиране на пътни такси. По този начин Viasat Technology създаде добавена стойност за клиентите си с GPS услуга, които могат едновременно да се възползват от GPS системата за контрол на автопаркове в реално време и да използват vTOLL услугата за автоматично плащане при преминаване по платените пътни участъци. 

 

Разширихме производствените зони и добавихме експертен опит

Благодарение на корпоративно сливане на Viasat Solutions S.p.a с производителя на електронни компоненти Cogema, базиран в Merone (Co), разширихме производствените зони, експертния опит и индустриалните хоризонти за проектиране и производство на висококачествени масови електронни продукти. Освен в Италия, Viasat Group вече има заводи в Китай и България, и производствено партньорство в Тунис. В България добавихме производственото предприятие е Минипулс ООД. 

 

Произведохме 100 000 GPS устройства за европейския пазар

Viasat Technology, посветена на технологичните иновации, произведе над 100 000 GPS устройства от най-съвременно поколение за последните 2-е години и ги реализира на Европейския пазар. 

Viasat Group има над 2,1 милиона устройства, произведени, инсталирани, въведени в експлоатация, обслужвани от кол центровете на групата в Италия, Румъния, Белгия, Испания, Франция, Полша, Великобритания, Португалия и България. 

Предоставяните услуги на групово ниво са с директно присъствие в 10 държави и търговска дистрибуция в 69 страни, чрез собствени или местни посредници. 

Собствено разработените и произведени телематични устройства и електронни компоненти позволяват на Viasat Group контрол над цялата верига за развитие на продукта и неговата продажба  – проучване и разработка, производство и маркетинг на устройства и услуги. 

 

Осъществихме още един ITS проект в гр. Казанлък

Предоставихме и въведохме в експлоатация системата за Интелигентен Градски Транспорт в гр. Казанлък за всички автобуси и електронни табла на спирките за обществен транспорт.

Гр. Казанлък е 7-мият град, чиято ITS система се изгражда и поддържа от Viasat Technology през последните 10 години. Останалите градове с реализирани проекти на Viasat Technology за управление на градския транспорт чрез интелигентни системи са София, Дупница, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Скопие.

 

Стартирахме специализиран продукт за охрана на мотоциклети Viasat Moto

Бързо набиращият популярност в Италия и Испания продукт за защита от кражби на мотори Viasat Moto вече се предлага и в България. Viasat Moto е проектиран и разработен специално за мотоциклети, мотопеди и скутери. Неговият фокус е върху охраната на мотора и сигурността на водача. Услугата е разработена, така че да се осигури максимално бърза реакция в случай на кражба или пътен инцидент с мотора.

Специално разработеното за мотори GPS устройство на Viasat Moto се инсталира на скрито място в мотоциклета. С помощта на мобилно приложение потребителят получава алармени съобщения и локация при опит за кражба или злоумишлени действия. 

 

Въведохме високи технологии в собствените си облачни структури  

Предлаганите от Viasat Technology телематични услуги изискват надеждни backend системи, които не са видими за потребителя, но са изключително важни за качеството, което съвременните клиенти очакват.

Viasat Technology реализира няколко ключови технологични иновации и модернизира инфраструктурата си до най-високите нива на облачните структури като същевременно увеличи качеството на предлаганите телематични услуги.  

Въведохме нови високи технологии в системите, с които гарантираме информацията в реално време, бърза обработка на поточна информация в реално време, анализ на данни и събития в реално време, висока надеждност и непрекъсваемост на услугите. 

 

Всички тези постижения успяхме да реализираме, въпреки преобладаващата дистанционна работа на по-голямата част от екипа на Viasat Technology. И като цяло, погледнато в положителна перспектива, условията, които Covid пандемията постави пред нас ускори проектите, свързани с внедряването на иновации и ни показа един много ефективен начин на работа.