Когато имате повече от един служебен автомобил се изисква доста добра организация за поддръжка на автопарк. Не трябва да  пропускате техническо обслужване или сервизната дейност за поддръжката на превозните средства.

При необходимост от проследяване на циклични дейности, свързани с поддръжката на автомобили, като смяна на масла, ремъци, ремонтни дейности, смяна на гуми, технически прегледи и др., можете да поверите тази дейност на GPS система за контрол на транспортни средства.

Защо GPS системата улеснява техническата поддръжка на автомобилите?

GPS системата улеснява техническата поддръжка на автомобилите, защото автоматизира процеса на известяване за предстоящо обслужване на автомобила – сервизно или административно.

GPS системата използва три критерия за сервизна, техническа или административна дейност по обслужване на автомобилите. Тези критерии са:

  1. Проследяване на километража на автомобила с GPS устройства:  това позволява на потребителя на GPS системата да планира профилактични дейности на база пробег (например смяна на масла, ремък , филтри и др. и известяване за тях.
  2. Проследяване на времеви периоди с GPS система: това дава възможност на потребителя на GPS системата да планира дейности на база времеви параметри – например дата за смяна на гуми, дата за плащане на автокаско, дата за лизингова вноска и други, разбира се с  известяване за тях.
  3. Следне на моточасове на машини с GPS устройства: на базата на това GPS системата генерира напомнящи събития за поддръжката на превозното средство – смяна на гуми, масла, ремонтни дейности, подновяване на застраховки и прегледи и т.н.

Как GPS системата за контрол улеснява техническата поддръжка на автопарка?

1. Улесняването на техническото обслужване на автомобилите с GPS устройства се дължи на удобството потребителят да управлява с GPS системата всички дейности, свързани с автомобила, които се повтарят, например смени на масла, филтри, ремъци, гуми или плащане на автокаско, и др. чрез задаване на:

  • известяване за предстоящото техническо обслужване на автомобила на база изминат пробег, например смяна на масло и филтър на всеки 10 000 км.;
  • известяване за предстоящата сервизна дейност на автомобила на база времеви интервал или дати, например смяна на гуми, плащане на автокаско или лизингови вноски на определени дати;
  • известяване за предстоящото обслужване на автомобила на база двоен критерии – изминат пробег или определена дата – например смяна на консуматив след 15 000 км. или на 31.01.2025;
  • дата или оставащ пробег до известяването за съответната дейност. Например потребителят може да настрои известието за смяна на масло да се активира 1 000 км преди достигане на съответния пробег или броя дни преди избраната дата за известяване.

2. GPS системата автоматично ще генерира известия за предстоящите събития и ще уведомява потребителя за предстоящите дейности.

Известяването на потребителя може да се настрои, в зависимост от неговите предпочитания. Възможностите са за разнообразни – чрез периодичен отчет, e-mail, sms и разбира се в екран на GPS проследяващата система.

GPS системата пази пълна история на извършените по превозното средство дейности, като към всяка от тях може да се прикачи и елементарна счетоводна информация, която ще бъде в помощ на флийт мениджъра при поддръжка на автопарка.

 

3. Справки за предстоящо обслужване на автомобила или изпълнени такива са достъпни във всеки един момент за потребителя. 

Разберете как ежедневната поддръжка на автопарк може да бъде многократно улеснена със стартовата услуга на VEM Technology като заявите безплатна консултация на телефон 0700 1 49 49 или като попълните формата за контакт по-долу.