Рискови водачи нямат място в добре планирания автопарк. Зад всеки автопарк стоят адекватни мерки за безопасност и добре планирани, и ефективни стратегии. Изготвянето на стратегия за безопасност, предварителните изчисления и доброто планиране понякога отнемат години. Ето няколко посоки, в които си заслужава да помислите при изграждането на стабилна стратегия за безопасност.

1. Добре обучени шофьори

Постоянният процес на обучение на шофьорите е задължителен. Той може да обхваща много различни области, като например:

  • Тренинг в автомобила;
  • Онлайн видео уроци;
  • Обучения с мениджърите.

Фокусът върху обученията на водачите и насърчаването на мениджърите на автопарк да обръщат специално внимание върху безопасността, е краткото предписание. Друг основен елемент са компютърно базираните тренировки. Те се свеждат до най-често случващите се инцидента в автопарка и умението за справяне с тях.

2. Постоянството е ключово

Имайки предвид колко много неща са важни за безопасността,  е ключово правилата за безопасност да се комуникират редовно в компанията. Важно е хората да започнат да приемат сериозно правилата за безопасност. Освен постоянство, трябва да има и еволюционен аспект. Това, което в момента се смята за безопасно, може да бъде прието за опасно в бъдеще. Затова правилата за безопасност трябва да се преглеждат периодично и да се коригират, когато е необходимо. Употребата на телефони по време на шофиране не е била смятана за сериозна опасност преди време, но сега всякакви мобилни устройства са предпоставка за инциденти и поставят водача пред сериозен риск.  Да бъдеш постоянен означава не само обучения, но и проверка на данните от движенията на автомобилите.

3. Внимателен подбор на нови водачи

Правилната подготовка на процеса по набирането на нови служители е от съществено значение, защото това позволява поставянето на основите, с които шофьорите ще трябва да се съобразяват. Няма съмнение, че назначаването на способни шофьори е в основата на успеха. Необходим е структуриран процес за селектиране и назначаване на персонала, ако искате да не сте обречени от самото начало. Обучението на нови служители, които вече имат развити лоши шофьорски навици и са рискови водачи, може да бъде много труден процес. Това значително увеличава важността на предварителната информация за тяхното шофиране. Но дори след като сте наели правилните хора за вашия екип, от съществено значение е да ги приобщите към политиката на вашата компания. Обучението на новите водачи трябва да е част от персоналните тренировъчни сесии на всеки нов служител. Заедно с обучението, автомобилът на всеки нов служител задължително се оборудва с телематични устройства (GPS проследяващи устройства), които да покажат резултатите от шофирането.

4. Незабавни мерки при идентифициране на рискови водачи

В момента, в който даден шофьор се превърне в риск за автопарка ви, то незабавно трябва да се вземат мерки и да се направят допълнителни обучения. Така например рискови водачи могат да бъдат спирани от шофиране, докато не осъзнаят и разберат нарушенията си. Чак след това те могат да получат разрешение да шофират за компанията отново. Без значение от вида на нарушението, когато шофьор попадне във високо-рисковата категория, в неговия автомобил веднага могат да се монтират устройства, които да дават информация за неговия стил на шофиране.

5. Ролята на технологиите

Едно добро решение за безопасно шофиране е системата за активна безопасност на VEM Technology – система за наблюдение на стила на шофиране, използваща технологията на Mobileye. Системата предупреждава водача за сблъсък с предния автомобил, напускане на лентата, опасна дистанция, регистрира и предупреждава за близост на пешеходци, велосипедисти. Използването на нашата услуга, съвместно със стартовата ни GPS услуга, предоставя пълна отчетност за начина на шофиране на водачите. Целта не е да се накаже водача. По този начин се опитваме да подобрим и развием неговите шофьорски умения, променим поведението му на пътя и да го направим по-съвестен шофьор. Когато един шофьор натрупа няколко глоби или ПТП е добре да го сложите в списъка с рискови водачи. С тях се провеждат коригиращи действия, които са основно в полза на самия шофьор. Дискусията, която може да се проведе с водача е от типа „Ти премина една граница, след която ние трябва да се намесим.“ или „Ако ти не си загрижен за собствената си безопасност, то е време компанията да ти помогне да промениш някои от навиците си.“ Технологията играе главна роля в процедурите за безопасност. Технологията може да се сравни с коланите и въздушните възглавници – тя помага на хората, които правят грешки или ги предпазва от тях. Вграждането на подобни технологии в автомобилите е вече толкова важно, колкото наличието на колани и въздушни възглавници.

6. Ежемесечни отчети за всеки водач

Използването на системата за активна безопасност в комбинация с GPS проследяващи устройства, предоставя огромно количество статистика за инцидентите, която може да се използва за сравнителен анализ на резултатите от превозни средства. Справки на месечна база и преглед на профилите на водачите, видовете инциденти и застрахователните щети подсказва къде да се насочи вниманието на мениджмънта, който си е поставил за цел да намали броя инциденти и рискови водачи в екипа си.