ТОЛ такси в България на база изминато разстояние се заплащат от всички превозни средства с тегло над 3,5 тона, ползващи републиканската пътна мрежа. В това число влизат тежкотоварни превозни средства и автобуси. Пътни такси се начисляват за магистралните и първокласни пътища, които са 3115 км. от общо 20 000 км. републиканска пътна мрежа. Не се заплащат ТОЛ такси за второкласни, третокласни, четвъртокласни и общински пътища. Участъците от републиканската мрежа, за които се дължат пътни такси са сигнализирани с пътни знаци.

Размерът на ТОЛ таксите е на база изминато разстояние и се определя по няколко критерия в зависимост от превозното средство и пътя.

Пътни превозни средства под 3,5 тона плащат пътни такси в България посредством винетки.

Кои категории превозни средства плащат ТОЛ такси на база разстояние?

Превозните средства, които дължат пътни такси на база изминато разстояние, са разпределени в 5 категории, в зависимост от тонажа и броя оси.

 • Товарен автомобил над  3,5 тона – до 12 тона (включително).
 • Товарен автомобил над 12 тона с 2 до 3 оси.
 • Товарен автомобил над 12 тона с 4 и повече оси.
 • Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници над 3,5 тона – до 12 тона (включително).
 • Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници над 12 тона.

Как се определя размерът на ТОЛ таксата?

Размерът на ТОЛ таксата за ППС над 3,5 тона се определя в зависимост от следните критерии:

 • Клас на пътя.
 • Изминато разстояние.
 • Категория на превозното средство – общо допустима техническа маса.
 • Брой оси.
 • Екологична категория.

Каква е тарифата за ТОЛ такси в България

Тарифите за ТОЛ такси в България (лв./км.), считано от 1 юли 2023 година са:

 

Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,10
0,06
0,04
ЕВРО V
0,11
0,07
0,05
ЕВРО III и IV
0,12
0,07
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,13
0,09
0,07
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,26
0,22
0,19
ЕВРО V
0,27
0,24
0,21
ЕВРО III и IV
0,28
0,24
0,21
ЕВРО 0, I, II
0,30
0,25
0,23
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,35
0,32
0,29
ЕВРО V
0,36
0,33
0,30
ЕВРО III и IV
0,37
0,35
0,32
ЕВРО 0, I, II
0,43
0,39
0,37
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО V
0,05
0,04
0,03
ЕВРО III и IV
0,06
0,05
0,04
ЕВРО 0, I, II
0,08
0,07
0,05
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО V
0,06
0,05
0,04
ЕВРО III и IV
0,07
0,06
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,06

 

Върху ТОЛ такси в България не се начислява ДДС.  

Начини за плащане на ТОЛ такси за МПС над 3,5 тона

Начините за плащане на пътни такси за МПС над 3,5 тона са три:

 • Автоматизирано с GPS устройство (за спътниково позициониране), монтирано в превозното средство.
 • Автоматизирано с Бордово устройство, което се ползва в кабината на водача.
 • Маршрутна карта, която се закупува предварително в зависимост от избрания маршрут, по който ще премине превозното средство.

Контролът за пътните такси се осъществява от камери, мобилни и стационарни, разположени по платената пътна мрежа. 

Платена пътна мрежа в България

Към платената пътна мрежа влизат всички магистрални и първокласни пътища.

платена пътна транспортна мрежа на република българия тол такси

Пътните такси на база разстояние се прилагат за превозни средства над 3,5 тона от февруари 2020 година. Най-лесният начин за плащане на пътни такси на ежедневно и често пътуващи превозни средства е автоматизираният – чрез бордово устройство или чрез GPS устройство, монтирано в автомобила.

Към февруари 2024 година няма планирано увеличение на тол таксите в България. 

Научете повече за плащането на ТОЛ такси в България с GPS устройство  на 0700 1 49 49 или заявете консултация като попълните следната форма.