Тол такси в Германия вече ще се начисляват на превозни средства над 3,5 тона. Това се предвижда да влезе в сила от юли 2024 година, след като бъде одобрено от германската държава. Към днешна дата пътни такси в Германия заплащат само автомобили над 7,5 тона.

Други две важни промени, които се очаква да влязат в сила в Германия, са начина на деклариране на масата на превозното средство и въвеждането на CO² Клас при изчисляване на ТОЛ таксите на километър. 

Как се определят ТОЛ таксите в Германия

Пътните такси в Германия се определят въз основа на изминати километри, теглова категория и екологичен клас. 

Границата на тегловата категория, над която се дължат тол такси, към момента е 7,5 тона, но се очаква да бъде намалена на 3,5 тона от юли 2024 година.

Екологичната категория също ще претърпи промяна като към нея ще бъде добавен CO2 клас, чрез който ще се даде възможност на по-новите превозни средства, излъчващи по-малко вредни емисии в атмосферата, да плащат по-ниски цени на тол такси в Германия.

Въвеждане на CO² Клас при изчисляване на ТОЛ такси в Германия

От декември 2023 година се очаква германската държава да одобри CO² клас, чрез който ще се нaсърчава подмяната на превозните средства с по-нови и по-малко замърсяващи.

CO² класът ще се определя в зависимост от годината на производство, годината на първа регистрация, CO² емисии в gCO²/tkм и подгрупата на превозното средство, определена въз основа на категория, брой оси, максимално тегло, спална кабина, мощност на двигателя и групата на превозното средство.

Въвеждането на новия емисионен клас ще се отрази на цените с два измерителя. Единият е фиксирана компонента, която се добавя към ТОЛ таксата на километър в зависимост от CO² класа, а другият е намаление в инфраструктурната компонента от 0 % до 75 %. 

тол такси в германия

Фиксирана компонента

тол такси в германия

Намаление

Нов начин за деклариране на тегловата категория на ППС в Германия

Към днешна дата тегловата категория на превозното средство за целите на определянето на ТОЛ таксите в Германия се прави по буква F.2 (максимална маса определена от компетентните органи) от големия талон на превозното средство (Свидетелство за регистрация, част II). Считано от 1.12.2023 година теглото ще се декларира по F.1 – технически допустима максимална маса.

ТОЛ таксите в Германия могат да се заплащат автоматизирано, посредством бордово устройство, което се монтира в кабината на водача. Повече можете да разберете като се свържете с нас на 0700 1 49 49 или чрез формата по-долу.