Кражбата на гориво от служебните автомобили и ползването му за лични цели или препродажба на половин цена е явление от нашата действителност. Колкото повече се качва цената на горивата, толкова по-мотивирани са водачите на служебни коли да точат нафта от камиони, строителна техника, бусове и всякакви служебни транспортни средства. Най-често срещаните начини за кражба на гориво от водачи на служебни автомобили са:

1.     Кражба на гориво чрез директно източване от резервоара

Директното източване от резервоара е чест начин за кражба на гориво от служебни коли. Случва се при всички видове моторни превозни средства – леки, лекотоварани, бусове, камиони, строителна механизация и земеделска техника. Естествено най-атрактивни са камионите, строителната и земеделската техника. Причината за това е че имат големи резервоари и често са на места, които не са оживени или изобщо няма хора.

2.     Зареждане на служебното гориво в личен автомобил или в туба вместо в служебната кола.

Друг, често практикуван особено при леките коли, начин за кражба на гориво, е чрез зареждане в туба или в личния автомобил, вместо в служебния. Накрая сметката за зареденото гориво се плаща от фирмата, която без контролни средства няма как да разбере, че горивото не е използвано от служебния автомобил.

3.     Кражби на горива от обратната нафта

Кражба на гориво чрез обратната нафта се прави основно от тежкотоварни превозни средства, строителни машини и земеделска техника. Това е един доста коварен метод, тъй като обичайно шофьора разкача маркуча за обратната нафта и го поставя в туба. Резултатът е, че горивото, което се връща от двигателя, вместо да се влее в резервоара на превозното средство отива в тубичката на шофьора-крадец. Разбира се така не може да се открадне голямо количество гориво, но по-малко и редовно, в края на месеца  количество ще е солидно.

Как да избегнете кражбите на горива?

Можете да избегнете кражбата на горива с нашето специализирано GPS решение за контрол на гориво – Viasat Fuel Control. С него ще понижите непредвидените разходи и ще можете да следите потреблението на гориво при всеки един водач.