Нова обновена версия на софтуера Viasat SmartTracker за GPS проследяване и контрол е налична за всички потребители с активни акаунти от 10.06.2021 година.  

В новата версия е добавена функционалност към услугата Мениджър на водачите (Viasat Driver Manager), подобрена е функционалността на услугата CAN връзка (Viasat Can Connect) и на някои от често използваните отчети и Пътни листа.

Какво добавихме и какво подобрихме?

Добавихме функционалност към услуга Мениджър на водачите

Мениджър на водачите е GPS базирана услуга за идентификация на водача, при която всеки шофьор се чекира с RFID карта или чип преди да запали двигателя на автомобила. По този начин се следи във всеки един момент точно кой водач управлява автомобила, както в реално време, така и за всяко отделно пътуване. Услугата е особено подходяща за фирми, при които служебните коли се управляват от различни водачи. Без да навлизаме в подробности, ползите от тази услуга са, че се знае:

Услугата Мениджър водачи не е нова и е отлично развита в софтуера SmartTracker. В новата версия 1.9.6-69 на софтуера добавихме функционалност за давност на РФИД картата, която се ползва от шофьорите. Потребителят има възможност да зададе брой дни на валидност на картата. Ако RFID картата или чипа не се ползва повече от зададената валидност, името на водача няма да се отчита в Пътните листа и другите справки. 

Целта на добавената функция за давност на РФИД картата е да влиза коректна информация за водача на превозното средство в автоматизираните отчети. 

Подобрихме функционалността на услугата CAN връзка

Услугата CAN връзка позволява да се четат данните от борд компютъра на автомобила, посредством специално разработено и произвеждано от Viasat Technology CAN устройство. Една от най-често срещаните причини за ползването на тази услуга е възможността  да се четат директно данните за пробега на автомобила от одометъра на превозното средство. По този начин пробегът, отчетен от GPS системата, съответства напълно на този от километража на таблото в автомобила.

Подобрението, което направихме, е специална настройка за избор на отчитане на пробега по Одометър в отчетите и Пътните листа. 

Отстранени проблеми

Отстранихме бъгове в изчисляването на горивата в отчет „Пътен лист с гориво“ и във визуализацията на „Обобщена справка по три аларми“

 

Други малки подобрения и удобства, които добавихме във версия 1.9.6-69 на SmartTracker

Справка „Престой по зададен регион“ – добавихме информация за непосетените обекти за даден период от време.

Модул Автопарк -добавихме удобно поле за търсене в екрана за въвеждане на дейности, което значително ускорява работата при въвеждане на предстоящи активности като смяна на масло, ремък и други подобни.

Viasat Technology развива и подобрява непрекъснато своята GPS система Viasat SmartTracker. Добавянето на нови функционалности и подобрения е постоянен процес, който е в паралел с все по-нарастващите изисквания на потребителите. 

Разберете повече за нашия софтуер за GPS проследяване и контрол Viasat SmartTracker, като ни се обадите на 0700 1 49 49 или заявите среща с наш търговски представител.