3, “Kap. Dimitar Spisarevski” str., Sofia 1592
0700 1 49 49
sales@vemtechnology.eu

Smarttracker обновления -версия 1.9.3-61

НачалоSmarttracker обновления -версия 1.9.3-61

Какво ново в SmartTracker?

I. Нова Настройка: Скриване на МПС без GPS устройства

В системата е добавена нова настройка за скриване на МПС, които нямат монтирани GPS устройства. Опцията се достига от Инструменти -> Настройки -> Общи настройки и по подразбиране е активирана.

smarttracker-gps-проследяване

Всички МПС без GPS устройства вече са обозначени с различна икона от останалите:

Когато опцията е избрана, системата скрива всички МПС без GPS устройства (това най-често биха били МПС, чиито устройства са демонтирани в някакъв момент). По този начин в „Списък МПС“ ще виждате само тези автомобили, които имат текущо монтирано устройство:

Информацията за МПС, които нямат GPS устройства НЕ Е изтрита. Тя продължава да е налична в системата и можете да направите справка за движението на МПС върху картата като просто деактивирате опцията – така автомобилите ще се появявт отново в СПИСЪК МПС и вие можете да боравите с тях, както с всички останали.

Важно: Въпреки че опцията е активирана и вие не виждате автомобили с демонтирани уреди, когато пускате справка от „Модул Справки“, системата автоматично ще зареди всички автомобили, които са имали монтиран уред в периода на справката, дори и след това уредът да е демонтиран. Така няма опасност да загубите справочни данни за МПС, чийто уред е свален към текущия момент.

Пример: МПС CA1234CA е имало GPS устройство до 30.09.2017 г. При пускане на справките за период 20.09 – 20.10.2017 г., системата показва МПС CA1234CA в списъка с превозни средства, за които може да пуснете справката.
При пускане на справката от 1.10 – 20.10.2017 г., системата няма да ви покаже МПС CA1234CA, тъй като в този период то не е имало GPS проследяващо устройство.

 

 

 

 

II. Нова функция: Разпъване на картата на цял екран

Налична е нова функция, която позволява разпъването на картата на цял екран. Функцията е подходяща при използване на приложението в мониторинг центрове! Информацията за превозните средства върху картата продължава да се актуализира автоматично на избрания от вас период от време.

За да разпънете картата, натиснете бутона „Цял екран“ от лентата с бутони над картата.

Разпънатата на цял екран карта изглежда по следния начин:

За да се върнете обратно към изгледа на SmartTracker, натиснете “Esc” на клавиатурата или кликнете върху бутона за затваряне в горния ляв ъгъл на екрана.

III. Обновена карта: България

Картите България и Македония са обновени и актуални към 31.12.2017 г.

IV. Адресна база данни за цяла Европа

Докато в предишните версии на програмата Viasat SmartTracker имаше адреси само в България и Македония, то след тази актуализация в системата са налични адреси за цяла Европа.

V. Нова настройка: Цвят на имената на регионите

Системата SmartTracker вече позволява да се избере цвят на текста за изписване на името на даден регион върху картата. При визуализация на региона върху картата името му ще се изпише в съответния зададен цвят. До момента цветът на текста беше винаги в бяло, което водеше до недобра четимост в някои от случаите.

Настройката за цвят на името на региона се показва на няколко места в приложението:

 • В екран „Региони -> Списък“ е добавена колона, която показва цвета на текста

 • При добавяне и редактиране на регион цветът на текста е указан, аналогично на цвета на самия регион.

 • Ако изберете да промените няколко региона едновременно, системата ще ви позволи да смените едновременно и цвета на техните имена.

 • Можете да променяте и цвета на текста в настройките на група от региони. Така, ако опцията „Игнориране настройките на прилежащи обекти“ е избрана, имената на всички региони в тази група ще се изписват с цвета, указан в данните на групата.

VI. Вътрешни Потребители: Достъп до филтри с МПС

Досега, когато правата за достъп на вътрешен потребител трябваше да се ограничат до определени МПС, това се извършваше чрез задаване на конкретни МПС и/или папки с такива, които потребителят да вижда в системата.

Новата версия на системата SmartTracker дава възможност за задаване на видими МПС и чрез филтрите от списъка с МПС. Опцията за задаване по МПС и/или група продължава да е активна.

Когато МПС-тата във филтъра бъдат променени – било поради промяна на условието на самия филтър или към него се добави/премахне някое МПС, то промяната се отразява за всички вътрешни потребители, които имат достъп до МПС-тата от този филтър.

VII. Настройка за изписване на шофьори

В системата има добавена нова настройка, която позволява да се задава начина на изписването на шофьор в цялата система. Настройката е локална за всеки компютър.
Изписването на шофьор се задава от меню Инструменти -> Настройки -> Общи.

В екрана са добавени три падащи менюта като всяко от тях има опции: Собтвено име, Фамилия, ID или Празно. Също така може да бъде избран и разделител за изписването, аналогично на изписване на МПС. Трите менюта определят как ще се изписва името на даден водач в системата. След като е запазено изписването на шофьора, то навсякъде в системата шофьорите се показват по съответния начин.

Изписването на шофьор се използва и в Модул Справки. Това важи за всички справки, показващи информация за шофьор.

VIII. Нова функция: Шофьори с повече от една карта за идентификация. Класификация и валидност на картите`
/важи за клиенти с инсталирано оборудване за „Идентификация на водача“/

Системата вече позволява задаване на повече от една карта за идентификация (RFID карта) към даден шофьор, както и посочване на период на валидност за всяка карта. В допълнение на това всяка карта може да бъде класифицирана като “лична“ или „служебна“.

Благодарение на тази класификация модулът за справки на SmartTracker вече може да разграничава личния и служебния пробег спрямо това с коя карта се е идентифицирал водачът на превозното средство като взима предвид и валидността на картите. Т.е. – ако карта А е била в шофьор 1, а после е дадена на шофьор 2, системата ще изчисли коректно километрите на шофьор 1 и шофьор 2, на базата на времето, в което картата е била начислена на всеки от водачите.
Функцията е особено полезна за тези компании, чиито служители нямат постоянно работно време, но същевременно с това искат да пресмятат личния и служебния пробег на автопарка си. Ако всеки шофьор получи две карти за идентификация – лична и служебна – той би могъл да индикира във всеки един момент за какви нужди ползва превозното средство.

Картите на шофьорите се задават от меню Инструменти -> Задълбочено управление -> секция Шофьори.

При отваряне на екрана с данни за избран шофьор ще забележите наличието на полетата „Брой активни карти“ и „Брой карти“. В полето „Брой активни карти“се изписва броят карти, които са активни в текущия момент за шофьора без значение дали са лични или служебни.
В полето „Брой карти“ се изписва общият брой карти, зададени на водача. (Един шофьор може да има неограничен брой карти за идентификация.)

При натискането на бутон „Преглед“се показва екран, съдържащ подробна информация за всички карти, зададени на избрания шофьор – номер на карта, тип, период на валидност и бележка в свободен текст.

При добавяне и редактиране на карта, трябва задължително да се зададе нейният вид, както и началото на валидността.

При добавяне по подразбиране се избира тип „Служебна“ и начало на валидността от днешна дата.

Избраният вид на картата се показва на следните места в системата, ако в общите настройки на SmartTracker сте избрали чекбокса „Показвай тип на RFID карта“.

 • RFID идентификация

В екрана Инструменти -> RFID идентификация е добавена нова колона – „Тип“. В нея за изписва типът на картата, с която се е чекирал шофьорът. Ако картата не фигурира в системата, то нейният тип се изписва като „Непозната“.

Също така, ако има чекиране с карта в период, когато тя не е валидна, то отново се изписва „Непозната“, тъй като за съответния период не е зададена на нито един шофьор.

 • Опресняване на следа в списъка за следене

За всякo отчетено чекиране се показва запис за смяна на шофьор, като до името на шофьора се изписва в скоби типа на картата му.

Тук отново се показват само активните за избрания период карти.

При чекиране с карта, която не фигурира в системата или е невалидна за избрания период, се изписва номерът на картата и в скоби „Непозната“.

 • Режим „Реално Време“ в списък за следене

При избран режим „Разреши работа в реално време“, в раздел „Шофьор“се показват имената и типът на картата, с която е направено последното чекиране в автомобила.

 • Комбинирани аларми, свързани с шофьори

При настройването на комбинирани аларми (Инструменти -> Ограничения/ Събития -> Комбинирани аларми) системата показва типът на картата при избрана аларма от тип „Регистриране на шофьор“ или „Закъснение на регистрация“. Също така се показват само карти, които са активни към текущия момент или ще бъдат активни в бъдеще.

Справка Пътен лист 1
Типът на картата се изписва и в справка Пътен лист 1, когато справката включва работно и извънработно време. Самата справка се извиква от модул справки меню Видове справки -> Общи справки.

Типът на картата се изписва и в справка Пътен лист 1, когато справката включва работно и извънработно време. Самата справка се извиква от модул справки меню Видове справки -> Общи справки.

IX. Нова функция: Деактивация на шофьор

Системата SmartTacker вече предлага възможност за деактивация на шофьори. Тази опция е полезна при напускане на служител на фирмата ви, за когото не желаете да изгубите информация в системата, но същевременно не трябва да добавяте нова информация за него.

В екран Шофьори (Инструменти -> Задълбочено управление -> секция Шофьори) е добавена нова колона „Активност“, по която можете да сортирате данните. В нея за активните шофьори се изписва „Да“, а за деактивираните – „Не“. За по-голямо удобство данните за деактивираните шофьори се изписват в сив цвят.

Самата активност се задава в екрана добавяне/редактиране на шофьор чрез новия чекбокс – „Активност“. По подразбиране той е маркиран. За да деактивирате шофьор, трябва да махнете отметката от чекбокса и да запазите информацията.

Системата позволява да се проверява информацията за деактивираните шофьори назад във времето, но не позволява използването им в системата занапред.

Пример: В екарана „Отпуски и болнични“ може да търсите информация за деактивиран шофьор, но при добавяне на нов запис няма да виждате деактивираните шофьори.

При чекиране с карта на деактивиран шофьор в екрана “RFID Идентификация” в името на шофьора се изписва „(Неактивен)“ след името му.

X. Корекция при вмъкване на информация за шофьори

Системата позволява вмъкване на информация за шофьори от формати „.xls”, “.xlsx” и “csv”. Това се извършва от Инструменти -> Задълбочено управление -> Секция Шофьори при натискане на бутон „Вмъкни“.

Във файла, от който желаете да вмъкнете информация, трябва да има следните колони:

 • Собствено име (задължително);
 • Фамилия (задължително);
 • Идентификационен номер на служителя (по желание);
 • Служебна карта – номер (по желание);
 • Валидно от (Служебна карта) – начална дата на валидност за картата (задължително поле, ако е въведена служебна карта);
 • Валидно до (Служебна карта) – крайна дата на валидност за картата (по желание);
 • Лична карта – номер на лична карта (по желание);
 • Валидно от (Лична карта) – начална дата на валидност за картата (задължително поле, ако е въведена лична карта);
 • Валидно до (Лична карта) – крайна дата на валидност за картата (по желание).Важно: Датите на валидност трябва да са във формат „дд.мм.гггг“. При импортиране, файлът на компютъра трябва да не бъде отворен.

XI. Местодомуване

Системата SmartTracker предлага нова функционалност за задаване на местодомувания на МПС и съответно на групи МПС. Всяко местодомуване има период на валидност, за да може коректно да се обработят случаите на промяна на адреса за нощуване на дадено МПС.

Системата позволява задаването на региони за местодомуване на цяла група МПС (подходящо за задаване на паркинга на учреждението, в което нощуват МПС-тата) и допълнително задаване на адрес на домуване на водача на всеки автомобил. Така системата ще може да направи анализ дали МПС местодомува на някое от тези две места.

Новият модул „Местодомуване“ на SmartTracker се извиква от Региони -> Местодомуване. При избор се отваря главният екран за задаване на местодомуванията.

В екрана се виждат всички местодомувания към избрания момент в полето „Валидно от“.

В първата колона „МПС/Група“ се изписва името на групата или МПС-то, за което се отнася съответният запис, а в полето „Обслужван регион“ е регионът, в който това МПС (Група МПС) се очаква да нощува. (Забележка: Можете да въвеждате множество региони, в които да бъде разрешено домуването на МПС)

 • Добавяне на местодомуване

Ново местодомуване се добавя при избор на бутон „Добави“.

При натискане на бутон „Избери“ до полето „МПС/Група“ се отваря прозорец за избор на желаната от вас група или МПС.

Аналогично се избират и регионите, определени за местодомуване.

При отваряне на прозореца за добавяне в полето „Валидно от“ се изписва днешна дата. Моля да въведете датата, от която желаете да е валидно условието за местодомуване.

Системата позволява едновременното въвеждане на местодомувания за повече от една група/МПС. В този случай системата създава отделно местодомуване за всяко МПС и група.

 • Задаване на край на валидност

При добавяне на ново местодомуване за някое МПС или група, системата автоматично слага край на валидност на предишното местодомуване.

Старото и новото условия за местодомуване на МПС-то са едновременно видими в екрана.

Забележка: Ако не виждате някое местодомуване в списъка, проверете стойността на филтъра „Валидно от“.

Друг начин за задаване на край на валидност е чрез маркиране на местодомуването и избор на бутон „Маркирай невалидно“.

 • Видимост в системата
  Въведените места за местодомуване се изписват и в данните на самото МПС. Към тях е добавено поле „Местодомуване“, в което системата ще ви покаже всички региони за нощуване на автомобила и на групата, в която този автомобил се намира.

Същото поле е добавено и в екрана с данни за Група от МПС, но в него ще се изпишат само тези обекти за нощуване, които са зададени на цялата група от превозни средства, а не на отделните МПС в нея.

XII. Модул Справки: Изчисляване на работно време
/важи за клиенти с инсталирано оборудване за „Идентификация на водача“/

Въвеждането на служебни и лични карти за идентификация предоставя нов метод за разграничаване на личния и служебен пробег на водачите. В модула за справки на SmartTracker е добавена опция, която позволява да се избере начинът на изчисляване на личен и служебен пробег съгласно приетия от клиента метод.

В меню „Инструменти -> Общи настройки -> Основни -> таб Общи има нова секция „Изчисляване на работно време по“ с две възможности:

 • Работно време от календар – Модулът за справки ще изчислява работното време съгласно календара на работно време (SmartTracker -> Инструменти -> Работно време -> Календар). Пробегът в часовете, маркирани като „работни“ ще се счита за служебен пробег (работно време), а този извън тях – за личен (извънработно време). (Това е и начинът, по който работеше системата във всички предишни версии.)
 • Служебна / Лична RFID карта – когато е избран този начин на изчисляване на работното време, системата проверява типа на чекираните RFID карти. Чекирана карта от тип „Служебна“ се счита за работно време (служебно ползване), а чекирана „Лична“ карта – за извънработно време (лично ползване).

Пример: Ако шофьорът трябва да излезе от работа по лични причини, то той трябва да се чекира със своята „лична“ карта, а когато се върне обратно на работа съответно да се чекира със „служебната“ си карта. Така SmartTracker Reports ще прибави пробегът от това време към личния пробег на шофьора.

Важно:

 • Пробегът на едно МПС, направен с непозната за системата карта, се счита като служебен пробег за целите на справките!
 • Тази опция не е видима при клиенти, които нямат активирана функция „Идентификация на водача“

XIII. Модул справки: Промяна в настройките за видимост на справките

До този момент екранът за корекция по настройки на справките и за задаване на това кои справки да са видими за потребителя беше един и същ.
Направена е корекция, за да бъдат разделени тези два екрана. При избор Инструменти -> Настройки на справките се отваря екран „Настройки на справките“, в който се показват само справките със специфични настройки.

Видимостта на справките вече се задава от Общи настройки -> секция Видими справки.

XIV. Модул Справки: Промяна в „Справка шофьори“
/важи за клиенти с инсталирано оборудване за „Идентификация на водача“/

„Общи Справки -> Справка шофьори“ вече съдържа информация за личния и служебен пробег на всеки водач.

Когато в модула за справки е избрана опцията „изчисляване на работно време по служебна/лична RFID карта“ (виж точка XIII по-горе) и същевременно е активирана настройката на справката да разграничава служебен и личен пробег (Инструменти -> Настройки на справките):

При изготвянето на справката системата ще разграничи личния и служебния пробег на водача на базата на зададените му RFID карти:

1. Добавени са колони:

 •  Служебен пробег (км) – в тази колона се изписва пробегът, който шофьорът е извършил с карти от тип „Служебна“
 • Личен пробег (км) – в колоната се изписва пробегът, който шофьорът е извършил с карти от тип „Лична“

2. В колони „Работни часове“ и „Време престой“ се показва времето на шофиране и времето на престой за всички служебни карти на шофьора. (Счита се, че времето за лично шофиране или престой за лични цели не е значещо за клиента и поради това то не се показва в справката.)

XV. Нова Справка – „Градско – Извънградско шофиране“

Версията предлага нова справка – „Градско – Извънградско шофиране“. Тя се извиква от Видове справки -> Общи справки.

 • Справката дава следната информация за всяко МПС за избрания период:
 • Градско шофиране (км.) – пробег в градска среда
 • Извънградско шофиране (км.) – пробег извън градска среда
 • Време на престой на място – общо време на престой на едно място
 • Километраж в началото на периода – Километражът на автомобила в началото на периода на справката

Системата дава възможност за настройване на данните в справката по следния начин:

 • Изчисляване на времето на престоя може да бъде в два формата:
  • (1) часове и минути

Или

 • като десетично число (подходящо в случай на нужда данните да се вмъкват в друга външна система)
 • Критерият за отчитане на престой на автомобила може да се изчислява по два различни начина:
  • (1) Да се включат всички престои на превозното средство по стандартния за системата начин

Или

 • (2) Да се зададе критерий за престой комбинирана аларма. Впоследствие справката изчислява времето, в което тази аларма е била активирана (времето на престой).

За да достъпите настройките на справката отворете меню Инструменти -> Настройки на Справките -> Селектирайте името на справката -> Настройки

XVI. Нова Справка – „Справка продължителен престой“

Налична е и втора нова справка – „Справка продължителен престой„. Извиква се от Видове справки -> Справки за региони.

Справката предоставя информация за всички по-продължителни престои на превозното средство като скрива данните за всички останали негови движения или по-малки престои. По желание на потребителя в справката може да се показват само престои в желани региони.

Всеки отчетен продължителен престой се записва на отделен ред в справката. Показва се следната информация:

 • МПС;
 • Шофьор;
 • Вътрешна Класификация на МПС (Ако е въведена такава към автомобила);
 • Начало, край и продължителност на престоя;
 • Адрес/името на региона, където е престоят.

Справката разполага с набор от допълнителни настройки. За да ги достъпите отворете меню Инструменти -> Настройки на Справките -> Селектирайте името на справката -> Настройки. Можете да избирате следните опции:

 • Каква да е продължителността на престоя, за да бъде класифициран като „Продължителен“. (Примерно: Престой над 10 минути, над 20 минути и т.н.);
 • Дали да се включат само тези престои, които са направени „вътре“ в избраните региони или само тези, които са „извън“ тях. Налична е и опция, която да включва и двата типа престои;
 • Включване на обобщена информация – когато е избрана тази опция, системата ще добави в справката допълнителен ред с обобщени данни за пробега и движението на МПС за избрания период.

XVII. Нова Справка – Гориво по CAN
/важи за клиенти с инсталирано оборудване „Връзка към бордовия компютър на автомобила“/

Налична е нова справка – „Справка Гориво по CAN“. Справката се извиква от Видове справки -> Общи справки.

Справката използва данните за разхода на гориво, изчислени от бордовия компютър на автомобила, за да предостави точна и реална информация относно разхода на 100 км в градска и извънградска среда. Изчисленият разход се сравнява съгласно въведените в системата зимни / летни норми за градски и извънградски разход.

За чисто административно сравнение в справката е добавена информацията от административните горивни данни (ако такива са въведени от клиента в системата).

XVIII. Нова справка: Спрвака Ползване в извън работно време и извън местодомуване

Справка „Ползване в извън работно време и извън местодомуване” се извиква от модул Справки, Видове справки, Ползване в извън работно време и извън местодомуване.

Справката показва информация за движение и престой на избраните МПС в извънработно време и извън посочените региони за местодомуване. За всяко МПС се взима неговото местодомуване и местодомуването на групата, в която е.

XIX. Нова версия на VD Manager

Новата версия на SmartTracker е придружена с версия на програмата за автоматично обновяване.

Промяната в тази версия на VD Manager позволява на бъдещите версии на системата SmartTracker да се инсталират без нуждата от администратор, което значително улеснява обновяването на софтуера при ползването му на много компютри.

XX. Други подобрения

1. Едновременно пускане на звуци за различни аларми
Отстранен е проблем с пускането на звуците на аларми, когато няколко аларми се активират едновременно. До момента имаше случаи, при които не всички звуци да се пуснат при едновременна активация на няколко аларми.

2. Управление на потребители
Данните в този екран вече са сортирани, като първо се показват групите, а след това потребителите без групи.

3. Справка общ пробег
Справка общ пробег вече дава информация за точния момент, за който е пусната, когато изчислява пробега по GPS данни (В досегашните версии на системата данните бяха винаги към 00:00:00 на датата на справката).

4. МПС в списък за следене при рестарт на програмата
Отстранен е проблем, при който МПС, преместени в „Списък за следене“ не се зареждаха автоматично при ново стартиране на програмата. Сега системата ще запомня коректно кои МПС сте следили последно и ще се зарежда с тях по подразбиране.

5. Промяна на регистрационен номер на МПС
Системата вече не позволява редакция на регистрационния номер на МПС. За редакция, моля подайте заявка към отдел Обслужване на клиенти.

6. По-голяма прецизност при настройване на комбинирани аларми за аналогови датчици
До момента, системата не позволяваше въвеждането на десетични стойности за аларми по аналогови датчици (Например: Напрежение на акумулатора). С новата версия, вече имате възможност да задавате критерии по датчик с точност до три знака след запетаята.

7. Показване на шофьор в алармите
В Дневник на събитията при маркиране на аларма се показва нов бутон „Покажи шофьор“. При натискането му системата дава информация за шофьора на превозното средство, за което е алармата.
При налична функционалност RFID идентификация на водача системата ще покаже последния чекирал се към момента на нарушението водач. В противен случай, се показва информация за зададените към МПС-то шофьори.

8. Справка „Текущи известия“ към модул Автопарк
Вече имате възможност да изберете кои известия желаете да видите в справката – Само текущо активираните (тези, които трябва да се изпълнят) или Всички известия (включително тези, които ще се активират в бъдеще)

Можете да изтеглите новата версия – SmartTracker 1.9.3-61 – като просто стартирате програмата EuroGPS Download Manager (EDManager), чрез която първоначално сте инсталирали нашия софтуер. Програмата автоматично ще изтегли обновленията и ще ги инсталира на Вашия компютър.

Пълно описание на новостите и ръководство за тяхната употреба можете да видите в меню „Помощ > Какво ново в тази версия“, след като инсталирате програмата.

Ако имате някакъв проблем с обновлението на програмата, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0700-1-49-49. Нашите специалисти са на Ваше разположение!

Фирми

Автомобила

Града

Държави